De Laermolen, Hoogstraten

Het Bestuur van de vzw en het Molenaarsteam

- Jan Vermeiren - Voorzitter
- Leen Roelen - Penningmeester - molenaar
- Denis Mannaert - Secretaris - molenaar
- Jef Verbraeken - Stagemeester -molenaar
- Jan Jansen - molenaar
- Jan Hoppenbrouwers - molenaar
- Kees Strijbos - molenaar