De Laermolen, Hoogstraten

Laatst bijgewerkt: 21-jan-21

© 2021 vzw De Laermolen

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnr./Busnr.:

Postcode/Woonplaats

E-Mail:

Telefoon/GSM:

Inschrijven Nieuwsbrief?

Geschat gewicht

Print een

reserve kopie

ALVORENS TE VERSTUREN even dit !


Vzw De Laermolen behandelt uw gegevens met de grootste zorg en voorzichtigheid.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw walnoten inbreng te registreren en worden nooit aan derden doorgegeven of verkocht.


Deze website gebruikt geen cookies.

Wel smoutebollen.

Niet alleen het slaan van walnotenolie is een tijdrovende taak, ook de logistiek rond de olie neemt veel tijd in beslag. Veel opzoekwerk b.v. bij het invoeren van de handgeschreven weegbriefjes met vaak  moeilijk leesbare items, speciaal de onmisbare e-mail adressen en/of telefoonnummers.


Daarom willen wij je vragen om vooraf jouw gegevens online aan ons door te geven. Jouw gegevens worden voor derden onleesbaar aan ons overgedragen en alleen gebruikt voor de administratie van de notenolie. Of voor de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt ingeschreven

PRINT

Meld je walnoten online aan.