Laatst bijgewerkt: 27-jan-21

© 2020 EVB/vzw Laermolen

Websiteontwerp EducaVisualBelgium

De Slagbank

 Na 5 jaren dienst begon deze ernstige problemen te vertonen door slijtage en het scheuren van het hout, specifiek aan de binnenwanden van de perskamer. Hierdoor werd de olie door de hele perskamer geslingerd waardoor het rendement sterk terug liep en veel olie gemorst werd.

Tot een jaar geleden hebben we ons steeds min of meer uit de slag kunnen trekken met kleine veranderingen en herstellingen. Nu echter was de situatie onhoudbaar geworden. De toestand van de volledige slagbank was ondertussen zodanig dat oplappen geen zin meer had en we er bijgevolg niet meer op een normale manier mee konden werken.

We zagen ons dus genoodzaakt om de slagbank als onderdeel van de moleninstallatie in zijn geheel te vervangen. Om hierbij kostenbesparend te werken hadden we besloten om het grootste deel van de werken in eigen beheer uit te voeren.

De expertise hiervoor hebben we opgedaan deels uit ondervinding en anderzijds door opzoekingen her en der over ontwerp, uitwerking en werking van slagbanken in andere molens.

We hebben met onze werkgroep een aantal olieslagmolens met dat doel bezocht en met de plaatselijke molenaars ervaringen en raadgevingen uitgewisseld. Zonder pretentieus te willen zijn menen we dat we ondertussen op dat gebied gedegen ervaringsdeskundigen geworden zijn.


Desondanks blijven de kosten toch nog te hoog om volledig zelf te dragen, daarom besloten we om beroep doen op de Vlaamse Gemeenschap om ons te helpen met de daarvoor in het leven geroepen subsidies.


Van zodra we dan de goedkeuring hadden gekregen voor de vervanging van de slagbank en de subsidie hiervoor was toegekend zijn we onmiddellijk met de werken begonnen.

De Restauratie Welkom